Privacystatement

Privacy Beleid Stichting Ondernemersdag Zaanstreek
Stichting Ondernemersdag Zaanstreek respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Ondernemersdag Zaanstreek heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting Ondernemersdag Zaanstreek.

Delen met derden
Stichting Ondernemersdag Zaanstreek zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u. U kunt hierbij denken aan derden met wie de Stichting Ondernemersdag Zaanstreek separate overeenkomsten afsluit, ook om aan de privacy regels te voldoen.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://), omdat Stichting Ondernemersdag Zaanstreek gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Stichting Ondernemersdag Zaanstreek, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
Stichting Ondernemersdag Zaanstreek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Ondernemersdag Zaanstreek en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Ondernemersdag Zaanstreek verstrekt.

Bij Stichting Ondernemersdag Zaanstreek kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

 

Stichting Ondernemersdag Zaanstreek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Stichting Ondernemersdag Zaanstreek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van uw opdracht of inschrijving en over de dienstverlening van Stichting Ondernemersdag Zaanstreek . En over nieuws op het gebied van online marketing, waar zich voor hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Stichting Ondernemersdag Zaanstreek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Stichting Ondernemersdag Zaanstreek zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Stichting Ondernemersdag Zaanstreek maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Stichting Ondernemersdag Zaanstreek maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Google Analytics
Stichting Ondernemersdag Zaanstreek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Stichting Ondernemersdag Zaanstreek.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Ondernemersdag Zaanstreek heeft hier geen invloed op.

Stichting Ondernemersdag Zaanstreek heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Ondernemersdag Zaanstreek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gelinkte internetsites van derden
De website van de Stichting Ondernemersdag Zaanstreek kan links bevatten naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Onze Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@zaanseondernemersdag.nl.

Stichting Ondernemersdag Zaanstreek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Stichting Ondernemersdag Zaanstreek is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://zaanseondernemersdag.nl is de website van Stichting Ondernemersdag Zaanstreek. 

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@zaanseondernemersdag.nl.